Algemene afspraken tijdens de trainingen.

 

ü  Start en finish zijn altijd in Winsum.

ü  Als sprake is van een weersalarm, vanaf code oranje, wordt in principe niet officieel getraind.

ü  Vooraf heeft de wegkapitein overleg met de aanwezigen over de te rijden afstand en de snelheid. Geef de wegkapitein hierin ook de ruimte om zijn werk goed te kunnen doen.

ü  De wegkapitein is verantwoordelijk voor met wie hij op pad is.

ü  Indien de wegkapitein een keer niet kan regelt hij een vervanger.

ü  De deelnemers houden zich aan de gemaakte afspraken en gedragen zich normaal in de groep en in het verkeer. Ze zijn aanspreekbaar op houding en gedrag mocht daartoe aanleiding zijn.

ü  De wegkapitein koppelt regelmatig aan het bestuur terug over de opkomst. Dit om een goed beeld te krijgen van de (kwantitatieve) toegevoegde waarde van de diverse trainingsmomenten.

ü  Als een groep op een trainingsmoment iets anders wil organiseren dan de wekelijkse training.  Bijvoorbeeld midden in de week of op zondag ergens een toertocht rijden, meldt dit dan tijdig bij iemand van de Toercommissie.  Op deze manier kunnen alle leden tijdig geïnformeerd worden en indien gewenst kan men aansluiten bij de betreffende activiteit. 

ü  Een introducé mag twee keer mee rijden bij wijze van proef. Dus behoudens introducees rijden alleen leden van TFC Winsum mee. Het liefst in actuele clubkleding.

 

NTFU - Veilig onderweg

 

De trainingen gaan in principe altijd door, mits het weer het toelaat.

Bij twijfel dan contact opnemen met de desbetreffende contactpersoon